MPKS

Nombor & Tajuk Tarikh Jual Tarikh Tutup Harga Dokumen
MPKS SH 154 / 2021 KERJA - KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI PEJABAT MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR 26/11/2021 12:00:00 PTG 3/12/2021 12:00:00 PTG 50.00